Begeleiding

Kinderen en jongeren, van 4 t/m 18 jaar kunnen voor individuele- of groepsbegeleiding bij ZIEZO begeleiding terecht. In een veilige  en vertrouwde omgeving krijgt het kind de kans sensomotorische en sociaal-emotionele ervaringen op te doen in de omgang met een paard.  Alle contacten vinden plaats onder verantwoording van gediplomeerde begeleiders op zowel hippisch als zorginhoudelijk gebied.  

Afhankelijk van de individuele indicatiestelling kan de begeleiding gericht zijn op:

  • Ontwikkelen van sociale vaardigheden
  • Verbeteren van concentratie
  • Bevorderen van waarneming van het eigen lichaam
  • Bevorderen van oriëntatie in tijd, plaats en persoon
  • Bevorderen van cognitief functioneren
  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Omgaan met afspraken en regels
  • Ontwikkelen van vaardigheden voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten
  • ‘probleemgedrag’ op school of in de thuissituatie
ZIEZO richt zich hierbij op het in ontwikkeling zijnde kind van 4 tot 18 jaar,  alsmede op mensen met een verstandelijke en / of fysieke beperking.