Achtergrond Equitherapie

Equitherapie is ontwikkeld in de Duitstalige Europese landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en wordt daar al meer dan 40 jaar succesvol toegepast voor kinderen en volwassenen. Pas veel later, vanaf 2001 wordt deze begeleidingsvorm in Nederland toegepast.
Binnen equitherapie gaat het erom het contact en het bewegen met het paard doelmatig te gebruiken om therapeutische effecten te bereiken, zowel op psychisch als lichamelijk gebied. Om dit te bereiken dient er een goede samenwerking te zijn tussen het paard, de cliënt en de therapeut.
Er worden 5 vormen van equitherapie onderscheiden, namelijk: 

  • Orthopedagogische begeleiding
  • Psychosociale begeleiding
  • Ontwikkelingsbevordering
  • Revalidatie
  • Psychotherapie met het paard
Bij deze vormen kan zowel individueel als in kleine groepen worden gewerkt.De paarden die binnen de equitherapie als samenwerkingspartner ingezet worden zijn hiervoor opgeleid en getraind.