Equitherapie bij ZIEZO

Binnen ZIEZO wordt ontwikkelingsbevordering geboden aan kinderen en jongeren in verschillende ontwikkelingsfasen. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen terecht voor begeleiding op onder andere motorisch, sensorisch, sociaal-emotioneel, psychomotorisch en communicatief vlak.

In overleg met ouders en kind wordt een doelstelling bepaald waaraan gewerkt wordt. Na 10 bijeenkomsten vindt een evaluatie plaats en worden de ouders en / of naaste familieleden in de gelegenheid gesteld eens mee te kijken.
Er bestaat de mogelijkheid om individueel of in groepsverband te werken.
ZIEZO werkt volgens de richtlijnen SHP-E(NL)